Nordiskt informationskontor i Umeå
Östra Strandgatan 32
903 33 Umeå

e-post umea@norden.se

fb-logga

Senaste nytt

Nordiskt informationskontor har flyttat till Sliperiet, Östra Strandgatan 32, Umeå.

Vi välkomnar vår nya verksamhetsledare Annika Nordenstam.

Nätverksträff för näringslivet 22 september >

Nordiskt kulturdag i Umeå 29 september >

Bothnia Business Boat 13-14 oktober >


 

Vi skapar entusiasm för Norden

Nordiskt Informationskontor i Umeå sprider, på uppdrag av Nordiska Ministerrådet, information och kunskap om Norden och det nordiska samarbetet. Genom att lyfta nordiska frågor och initiera samarbetsprojekt verkar vi för att bidra till öppenhet, demokrati och gemenskap mellan de nordiska länderna och omvärlden.

Vi är ett av de åtta informationskontor runt om i Norden som arbetar för att synliggöra och främja det officiella och det folkliga nordiska samarbetet. Vi förmedlar också information om nordiska stödordningar och utlysningar samt om det nordiska samhället generellt.


Verksamheten bedrivs med stöd av NMR/NR Umeå kommun Region Västerbotten

kulturfondlogga
 
© Nordiskt informationskontor i Umeå Webbansvarig: kristin@norden.se Uppdaterad 22 Augusti, 2016 - start »